PARTICULIEREN

Voor particulieren bieden we een brede vorm van coaching aan, die uiteraard altijd op maat wordt samengesteld. We hanteren een kwaliteits-en ontwikkelingsgerichte vorm van coaching. Uw kwaliteiten en waardigheid zijn daarbij voor ons altijd het uitgangspunt. Op deze manier kunnen de gewenste veranderingen ook daadwerkelijk effectief én duurzaam zijn.

BEDRIJVEN

Bedrijfscoaching richt zich zowel op de individuele werknemer als op teamontwikkeling. De positieve en resultaatgerichte aanpak draagt bij tot een nieuwe dynamiek binnen het bedrijf of overheidsinstelling waarbij, door een krachtiger sturend vermogen en ontwikkelingsgerichtheid, de personele organisatie en het behalen van de bedrijfsdoelstellingen een nieuwe impuls zal krijgen.

Gemeente

Balance is Beautiful heeft een krachtig pakket ontwikkeld voor arbeidsbemiddeling op gemeentelijk niveau. Dit pakket bestaat enerzijds uit het begeleiden en klaarstomen van de werkzoekende clienten van de gemeente (re-integratie), en anderzijds het ondersteunen van de gemeente bij projecten ter bevordering van de arbeidsparticipatie. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van het netwerk van Balance is Beautiful.

klanten rabobank klanten pep klanten ministerie klanten ministerie tweede kamer sotgemeente rijswijkgemeente leidschendam voorburg