Gemeente | Re-integratie

Balance is Beautiful heeft een krachtig pakket ontwikkeld voor arbeidsbemiddeling op gemeentelijk niveau. Dit pakket bestaat enerzijds uit het begeleiden van de werkzoekende clienten van de gemeente (re-integratie), en anderzijds het ondersteunen van de gemeente bij projecten ter bevordering van de arbeidsparticipatie. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van het netwerk van Balance is Beautiful.

Passende én duurzame baan

Begeleiding van werkzoekenden
Doel is dat de klant zo snel mogelijk een passende en duurzame baan vindt. Er wordt gelet op haalbaarheid van het wensberoep, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen.

Balance is Beautiful is ervan overtuigd dat mensen die om een of andere reden stagneren in hun leven, met de juiste hulpmiddelen en persoonlijke benadering hun weg weer terug kunnen vinden. Coachen en het begeleiden van mensen, vanuit hun eigen kracht. De mensen weer een steuntje in de rug geven, zodat er weer voldoende bagage is om vooruit te komen! Werken aan vaardigheden en het stimuleren waar je juist zo goed in bent, daar ligt de nadruk op.

Ondersteuning van gemeente
Balance is Beautiful voorziet in een resultaat gerichte aanpak bij het vergroten van de reguliere uitstroom middels het opzetten en uitvoeren van verschillende werkgelegenheidsprojecten.

Aanbod

Coaching binnen de gemeente richt zich op competentie ontwikkelen, werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaantraining

Binnen het coaching- en trainingpakket is onder meer aandacht voor sollicitatietrainingen, assertiviteitstraining en netwerken.

Balance is Beautiful ondersteunt gemeenten tevens met het opzetten van projecten ter bevordering van de reguliere uitstroom, projectmanagement, arbeidsbemiddeling, accountmanagement / werkgeversbenadering.

Balance is Beautiful heeft een uitgebreide klantenkring. Kijk voor ervaringen van onze klanten eens bij de referenties


 

Rabia Alibux heeft 20 jaar ervaring in het coachen op competenties van mensen in leidinggevende, coördinerende en adviserende functies en heeft haar sporen verdiend binnen alle facetten van arbeidsbemiddeling.


klanten rabobank klanten pep klanten ministerie klanten ministerie tweede kamer sotgemeente rijswijkgemeente leidschendam voorburg