Extra informatie en achtergronden

Regelmatig plaatsen wij informatieve artikelen over coaching en training. Iets te melden voor deze rubriek of vragen over de items? Neem dan gerust contact op.

balance is beautiful coaching extra

Ruim 80% van werkend Nederland vindt coaching belangrijk.

Dit blijkt uit een onderzoek van Ernst & Young (2010) naar coaching binnen het bedrijfsleven. Door coaching zou een gezondere bedrijfscultuur ontstaan met betere prestaties en minder ziekteverzuim.

Ook heeft coaching volgens de werknemers een gunstig effect op de ontwikkeling van talent en de carrière.

 

Meer dan 25% van Nederlanders met een hogere opleiding wordt gecoacht.

Inmiddels wordt er op leidinggevend niveau steeds meer aandacht besteed aan coaching. Leidinggevenden worden meer en meer gecoacht om zelf coachend op te kunnen treden. Het gaat hierbij dan zowel om conflicthantering, stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.

 

Ongeveer 40% van de topmanagers werkt tegenwoordig met een coach.

 

Uit onderzoek naar de effecten van coaching, blijkt dat leidinggevenden:

  • beter in staat zijn zelf doelen te stellen
  • de productiviteit verhogen(tot soms wel 80%)
  • zich bewuster zijn van hun drijfveren
  • beter prioriteiten kunnen stellen
  • beter in staat zijn leiding te geven
  • lekkerder in hun vel zitten

(Radboud Universiteit Nijmegen en TNS NIPO)

Groeiende behoefte aan leidinggevenden met coachende kwaliteiten

Het coachen van leidinggevenden om de eigen coachende kwaliteiten te verhogen heeft positieve effecten op de hele organisatie en draagt bij tot een gezondere bedrijfscultuur en de ontwikkeling van talent en capaciteiten van de werknemers.

 

De laatste jaren is een duidelijke omslag te zien in de behoefte binnen het bedrijfsleven aan een cultuur die ontwikkeling en talent bevordert. Direct leidinggevenden zouden zich daarbij naast het uitvoeren van operationele taken, meer moeten richten op coaching, feedback en motivatiegesprekken. Werknemers geven bovendien aan dat zij behoefte hebben aan coaching én aan leidinggevenden met coachende capaciteiten.

 

Balance is Beautiful heeft de ervaring dat vanuit een positieve basis deze verschuivingen mogelijk zijn. Mensen terugzetten in hun kracht, oftewel versterken in hun eigen kracht, daar zit volgens Balance is Beautiful de winst.

 

Rabia Alibux: "vanuit het competentie gericht coachen is het belangrijk om de ander in zijn waarde te laten. Ik weet vanuit mijn eigen werkervaring bij de werving en selectie van leidinggevenden dat het cruciaal is dat leidinggevenden zich als “persoon” goed voelen in hun (nieuwe) functie."

 

In het algemeen blijkt dat met name bij leidinggevenden coaching hoger scoort dan trainingen, opleidingen en cursussen als het gaat om de effectiviteit.

 

Rabia Alibux: " Wanneer de competenties van een leidinggevende niet geheel blijken aan te sluiten bij de functie dan kan middels intensieve, verhelderende gesprekken (ook na plaatsing in een functie) iemand meer in zijn kracht komen te staan. Mijn ervaring is dat juist deze mensen een ongekende waarde voor de organisatie bleken te zijn. Hetzelfde geldt wanneer een leidinggevende op papier voldoet aan de functie-eisen, maar als “persoon” niet in bepaalde werkomgeving past."

 

Het vereist van de coach een doortastende kijk op mensen en op de essentie van wat er speelt. Rabia Alibux heeft deze eigenschap en past die moeiteloos toe. Daar heeft zij o.a. binnen de Werving en Selectie branche mooie resultaten mee behaald. Als coach en trainer zet zij dit op krachtige en positieve wijze voort.

 

zelfvertrouwen Matthew Mckay en Patrick Fanning

 

 

 

 

 


Zelfvertrouwen | van Matthew Mckay & Patrick Fanning

Een prachtig boek dat ik iedereen wil aanraden: 'Zelfvertrouwen van Matthew Mckay & Patrick Fanning.'

Het is al wetenschappelijk bewezen dat mensen die beschikken over een gezonde dosis zelfvertrouwen, succesvoller zijn in het leven, dus ook in het vinden van een nieuwe baan.

''een prachtig boek dat erg zorgvuldig is geschreven, de lezer praktische tools en inzichten geeft om je zelfvertrouwen te vergroten"

Het boek is te bestellen bij Bol.com

 

balance is beautiful coaching extra

Groeien is niet groter worden,
maar je bewust worden van je grootsheid

Bij Balance is Beautiful wordt in het coachen vooral uitgegaan van de kwaliteiten van de deelnemer. Deze wordt op positieve wijze aan het daglicht gebracht met de volgende uitspraak in gedachte: "Groeien is niet groter worden, maar je bewust worden van je grootsheid."


Rabia Alibux: "Zo wil ik vanuit een positief uitgangspunt bij de coachee, de rekbaarheid zien te vergroten om op die manier nieuwe veranderingen in hun systeem tot stand te brengen. Mijn kracht zit voornamelijk in het zien van de bestaande kwaliteiten van de coachee om zo ontwikkelingsgericht verder te werken en uiteindelijk het hoogst haalbare uit een individu te halen."


Uitgaan van wat de coachee al in huis heeft, genereert zelfvertrouwen en kracht om vanuit de eigen authenticiteit en mogelijkheden verdere stappen te zetten.


Rabia Alibux: "Wat ik belangrijk vind als coach en als mens is dat het individu er volledig mag ‘zijn’ met zijn of haar ‘bagage’ en hierin als mens volwaardig wordt gerespecteerd. Ongeacht je het nu wel of niet eens bent met zijn of haar manier van ‘zijn’ in deze wereld. Het volledig ‘laten anders zijn’, is hierbij het uitgangspunt. Voor mij is dit de voorwaarde om iemand vanuit een open houding welkom te heten."

 

Balance is Beautiful heeft een uitgebreide klantenkring. Kijk voor ervaringen van onze klanten eens bij de referenties


 

Rabia Alibux heeft 20 jaar ervaring in het coachen op competenties van mensen in leidinggevende, coördinerende en adviserende functies en heeft haar sporen verdiend binnen alle facetten van arbeidsbemiddeling.


 

klanten rabobank klanten pep klanten ministerie klanten ministerie tweede kamer sotgemeente rijswijkgemeente leidschendam voorburg