Bedrijfscoaching

Het versterken van de actieve samenwerking en daadwerkelijk tot meer actieve structurele samenwerkingsvorm(en) komen, die nodig is om samen op effectieve wijze de ambities van een organisatie te vervullen. Eigen kwaliteiten en functionele sellingpoints van teams worden benoemd en bewust ingezet om gezamenlijke doelstellingen efficiënt realiseerbaar te maken. Nieuwe manieren van denken, nieuw gedrag, innovatief zijn zullen hierbij niet ontbreken.

Verschillende kleuren op de juiste manier mengen

Het doel: vernieuwde samenwerking
Bewust gebruik kunnen maken van elkaars unieke kwaliteiten om vanuit de huidige doestellingen van een organisatie vernieuwing in de samenwerking tot stand laten komen.

Methode: medewerkersbeleving belichten
Er wordt specifiek stil gestaan bij de toegevoegde waarde die je als medewerker hebt binnen het team en de ambities van een organisatie. De bijeenkomst bestaat uit het uitvoeren van een gezamenlijke opdracht, die meerdere thema’s ondervangt :  opdracht “structurele samenwerking in een actieve vorm gieten”. Neem contact met ons op voor meer info.

Resultaat: actieve samenwerking
Na het traject hebben medewerkers meer bewustzijn van “eigenaarschap”, dit stimuleert meer implementatiekracht en eigen verantwoordelijkheid bij henzelf en voor de organisatie. Constructief werken aan een actieve samenwerking met elkaars unieke talenten.

TRAJECTEN

Individuele coaching

Inzicht krijgen in kwaliteiten, versterken competenties. Vervolgens kijken we naar het aandeel dat iemand heeft binnen een team.

Groepstraining

Actieve groepstraining teamontwikkeling. De bijeenkomst bestaat uit het uitvoeren van een gezamenlijke opdracht, die meerdere thema’s ondervangt met als doel het beleven wat samenwerking inhoudt.

Voortraject

Voor goede duurzame resultaten vormt individuele coaching van medewerkers een belangrijke basis voor effectieve teamontwikkeling. Deze wordt voorafgaand ingezet en gebruikt als input voor teamontwikkeling.

IN DE PRAKTIJK

> Voor BEDRIJFSLEVEN
  • Het versterken van de actieve samenwerking binnen teams
  • Betere aansluiting tussen teams
  • Medewerkers meer committeren aan commerciële doelstellingen vanuit eigen kwaliteiten
  • Medewerkers verantwoordelijkheid leren dragen voor resultaten
> Voor Gemeente
  • Het versterken van de actieve samenwerking binnen teams
  • Betere aansluiting tussen teams
  • Medewerkers meer committeren aan doelstellingen vanuit eigen kwaliteiten
  • Medewerkers verantwoordelijkheid leren dragen voor resultaten
> Voor startende ondernemers
  • Waarden inzien van samenwerkingsverbanden

 

Uiteraard kunnen de trajecten geheel op maat worden verzorgd. Uitgebreide beschrijvingen van de trajecten en tarieven worden op aanvraag verstrekt. Neem hiervoor contact met ons op.

 

klanten rabobank klanten pep klanten ministerie klanten ministerie tweede kamer sotgemeente rijswijkgemeente leidschendam voorburg