Persoonlijke effectiviteit vergroten

In deze coaching/ training staat de verbale en non-verbale basishouding van de deelnemer centraal: houding en presentatie. Als men zich bewust is van valkuilen en blinde vlekken, kan men beter inspelen op wisselende situaties, waardoor het aanpassingsvermogen wordt vergroot en men meer in zijn eigen kracht kan staan.

Er zijn is een keuze

Het doel
Bij het verhogen van de persoonlijke effectiviteit is de persoonlijke situatie of vraag het uitgangspunt. Voor ons staat uw verbale en non-verbale basishouding centraal: houding en presentatie. Tijdens de trainingen leert men verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven. Problemen worden omgezet in uitdagingen, doelen worden realistisch en haalbaar gemaakt. Er wordt intensief stilgestaan bij de invloed die denkpatronen op deze processen kunnen hebben.

Methode
Deelnemers worden aangezet tot het ondernemen van acties die aansluiten bij hun eigen overtuigingen. Een eigen koers varen, hoe houd je de balans tussen eigen drijfveren en wat de omgeving van je verlangt? Visuele specialisten kunnen tijdens de training ingezet worden.

Krachtig resultaat
Na het volgen van de training hebben de deelnemers inzicht gekregen in hun basishouding en hebben verbeterpunten meegekregen waarmee ze aan de slag kunnen.

 

TRAJECTEN

Individuele coaching

Inzicht krijgen in uw basishouding is waar we mee beginnen. Vervolgens kijken we naar mogelijke verbeteringen. In onze coaching leggen wij de nadruk op het doen middels oefeningen om uzelf te presenteren en nieuwe inzichten te verkrijgen.

Groepstraining

Actieve groepstraining waarbij de nadruk ligt op het doen. Deelnemers wordt gevraagd zich te presenteren aan de groep. Veel aandacht wordt besteed aan het scheppen van een veilige omgeving, waarin deelnemers zich vrij voelen om feedback te geven en te ontvangen. Visuele specialisten kunnen tijdens de training ook ingezet worden.

Empowerment

De deelnemers worden zich bewust van hun eigen authenticiteit en drijfveren. Het resultaat is dat deelnemers sterker in hun kracht komen te staan en overtuigender overkomen.

IN DE PRAKTIJK

> Voor Bedrijfsleven
  • Persoonlijke effectiviteit van werknemers vergroten
  • Commitment versterken organisatie en binnen de eigen functie
> Voor Gemeente
  • Persoonlijke effectiviteit van werknemers vergroten
  • Commitment versterken organisatie en binnen de eigen functie
  • Voor gemeenten de doelgroepen bewust maken van houding en gedrag om zich beter tot hun recht te laten komen op de arbeidsmarkt
> Voor Particulieren
  • Persoonlijke effectiviteit vergroten, meer bewust worden van eigen authenticiteit en drijfveren
> Voor startende ondernemers
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Onderscheidingsvermogen benadrukken en meer vanuit eigen authenticiteit ondernemen

 

Uiteraard kunnen de trajecten geheel op maat worden verzorgd. Uitgebreide beschrijvingen van de trajecten en tarieven worden op aanvraag verstrekt. Neem hiervoor contact met ons op.

klanten rabobank klanten pep klanten ministerie klanten ministerie tweede kamer sotgemeente rijswijkgemeente leidschendam voorburg