Overige coaching en training

Naast onze vaste coaching onderdelen verzorgt Balance is Beautiful nog een aantal vaste trainingen, te weten sollicitatietraining, empowerment en netwerktraining. Indien wenselijk kan er altijd in overleg een training op maat ontwikkeld worden en ingevoegd worden in het aangeboden pakket.

Inspirerende trainingen, net even anders

Sollicitatietraining: out of the box
Deze succesvolle trainingen met aantoonbare resultaten zijn gericht op het aanleren van sollicitatievaardigheden. In ieder geval worden de volgende facetten behandeld: brief, CV, sollicitatiegesprekken, houding en gedrag, telefoongesprekken, vacature- en bedrijfsanalyse en zoekkanalen. Neem contact met ons op voor meer info over onze “out-of-the-box” aanpak.

De groepstrainingen zijn interactief en intensieve, waarbij ook “out-of-the-box” wordt gedacht. Waar mogelijk wordt kennis uit de groep gehaald, waardoor deelnemers zich meer betrokken voelen en er uitwisseling plaatsvindt. Indien gewenst worden gesprekken geoefend in een rollenspel met een echte werkgever. Na het volgen van de training beschikken deelnemers over de benodigde vaardigheden om effectiever te kunnen solliciteren.

Empowermenttraining: authenticiteit en drijfveren
Tijdens de empowermenttrainingen leert men verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven. Problemen worden omgezet in uitdagingen, doelen worden realistisch en haalbaar gemaakt. Er wordt intensief stilgestaan bij de invloed die denkpatronen op deze processen kunnen hebben.

In de interactieve training worden deelnemers aangezet tot het ondernemen van acties die aansluiten bij hun eigen overtuigingen. Een eigen koers varen, hoe houd je de balans tussen eigen drijfveren en wat de omgeving van je verlangt? De deelnemers worden zich bewust van hun eigen authenticiteit en drijfveren. Het resultaat is dat deelnemers sterker in hun kracht komen te staan en overtuigender overkomen.

Netwerktraining
In deze training worden de basisprincipes van het netwerken behandeld: er wordt stilgestaan bij weerstanden en hoe hiermee om te gaan, geven en nemen, onderhoud van contacten, het inzichtelijk maken van je netwerk en het aanboren van nieuwe contacten. Deelnemers leren hoe ze door het stellen van de juiste vragen zichzelf zichtbaar kunnen maken en aan informatie kunnen komen.  Het aanleren van een juiste presentatie en verkooptechnieken is hierbij van essentieel belang. Middels gerichte opdrachten leren de deelnemers op strategische wijze van hun netwerk gebruik te maken om dichter bij hun doel te komen.

klanten rabobank klanten pep klanten ministerie klanten ministerie tweede kamer sotgemeente rijswijkgemeente leidschendam voorburg