Coachen op Competenties

De basis voor elke coaching is het coachen op competenties. Mensen hun kracht laten ontdekken en deze bewuster toepassen. Uitgaan van wat er nu al is, waar iemand in uitblinkt en positieve energie uithaalt. Vanuit een positief uitgangspunt haalbare stappen en mogelijke gewenste veranderingen in de ontwikkeling in gang zetten. Zodat het beste uit iemand gehaald wordt en duurzaam resultaat geboekt wordt.

COMPETENTIES ONTWIKKELEN VOOR HET BESTE RESULTAAT

Het doel: verruiming en verbreding
Vanuit de aanwezige competenties en persoonlijke drijfveren wordt bekeken of er mogelijkheden zijn voor verruiming en verbreding, zodat de deelnemer zich bewust kan door ontwikkelen en zijn functie effectiever en met meer plezier gaat vervullen.

Persoonlijke gesprekken
In de gesprekken wordt gezocht naar overeenkomsten tussen uw kwaliteiten en wat van u verlangd wordt door een werkgever. Er worden adviezen afgegeven aan uw werkgever om uw talenten en kwaliteiten optimaal tot uiting te laten komen binnen uw taakomschrijving en werkomgeving. Indien nodig maken wij gebruik van competentietesten en gerichte opdrachten. Vervolgens bepalen we samen wat goed gaat en wat beter kan.

Bewust en krachtig resultaat
Door middel van praktijk-opdrachten en gesprekken werken we aan het versterken van de competenties die voor het goed uitoefenen van een functie van belang is. Hier heeft zowel de deelnemer als de werkgever profijt van.

TRAJECTEN

Individuele coaching

In een op maat gemaakt traject richten wij ons op het signaleren en benoemen en erkennen van kwaliteiten en ontwikkelingen.

Groepstraining

Interactieve trainingsvorm waarbij de kwaliteiten van de deelnemer worden benoemd en herkend. Eventueel wordt gebruik gemaakt van een zelfontwikkeld competentiespel. Bewustwording is hierbij het sleutelwoord.

Voor leidinggevenden

Bij het coachen op competenties is Balance is Beautiful gespecialiseerd in het begeleiden van leidinggevenden, teamleiders, coördinatoren en medewerkers met een adviserende functie.

IN DE PRAKTIJK

> Voor Bedrijfsleven
  • Competenties van de werknemer in beeld brengen
  • Goede balans tot stand brengen tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie
  • Effectiever en creatief worden op tactisch en strategisch niveau van leidinggevenden
> Voor Gemeente
  • Competenties van de werknemer in beeld brengen
  • Goede balans tot stand brengen tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie
  • Effectiever en creatief worden op tactisch en strategisch niveau van leidinggevenden
  • Doelgroepen van Gemeenten stimuleren in het vergroten van hun eigen klantwaarden, kansen vergroten op de arbeidsmarkt
> Voor Particulieren
  • Competenties herkennen en gaan erkennen om optimaal gebruik te maken van talenten en kwaliteiten
> Voor startende ondernemers
  • Competenties benoemen en ontwikkelen voor succesvol en authentiek ondernemerschap

 

Uiteraard kunnen de trajecten geheel op maat worden verzorgd. Uitgebreide beschrijvingen van de trajecten en tarieven worden op aanvraag verstrekt. Neem hiervoor contact met ons op.

klanten rabobank klanten pep klanten ministerie klanten ministerie tweede kamer sotgemeente rijswijkgemeente leidschendam voorburg