Coaching voor bedrijfsleven

Bedrijfscoaching richt zich zowel op de individuele werknemer als op teamontwikkeling. De positieve en resultaatgerichte aanpak draagt bij tot een nieuwe dynamiek binnen het bedrijf of overheidsinstelling waarbij, door een krachtiger sturend vermogen en ontwikkelingsgerichtheid, de personele organisatie en het behalen van de bedrijfsdoelstellingen een nieuwe impuls zal krijgen.

Wat kan ik bijdragen

Uitgaan van kwaliteiten
In de coaching en training wordt uitgegaan van de ambities, kwaliteiten, talenten en eigen waarden van de deelnemers. Vanuit een ontwikkelingsperspectief werken aan het vergroten van eigen verantwoordelijkheid, intrinsieke en extrinsieke motivatie, oplossingsgericht handelen en effectief kunnen samenwerken met of aansturen van medewerkers.

Positieve grondhouding
Belangrijk is dat dit vanuit een positieve grondhouding gebeurt, om daadwerkelijke verschuivingen op overtuigings-, belevings- en gedragsniveau te realiseren. De medewerker komt (terug) in zijn “kracht” te staan. Dit draagt bij tot een nieuwe dynamiek binnen het bedrijf wat de resultaten ten goede komt.

Eigen verantwoordelijkheid
De focus ligt op het ontwikkelen van het zelfinzicht en eigenaarschap zodat de medewerker vanuit zijn eigen kracht zijn rol met meer passie, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid kan uitvoeren. De nadruk ligt vooral op het versterken van het zelflerend, zelfsturend, zelfoplossend en zelfaccepterend vermogen, om vanuit een ondernemende houding de gewenste resultaten te realiseren.

Speciaal voor leidinggevenden
Balance is Beautiful beschikt over ruime ervaring in het coachen op competenties van mensen in leidinggevende, coördinerende en adviserende functies. Past de leidinggevende nog in het huidige profiel van de functie, hoe kunnen hier verbeteringen optreden. Is de rekbaarheid van de leidinggevende toereikend en is hij in staat vanuit intrinsieke motivatie, en eigen verantwoordelijkheid zijn medewerkers te sturen op kwantiteit en de focus te leggen op kwaliteit en zo de beoogde resultaten te verwezenlijken?

Dit vereist tevens de juiste coachingsvaardigheden van de leidinggevende naar zijn medewerkers toe. Van een leidinggevende wordt er ook een aantal competenties verwacht die aansluiten op eigenaarschap en het dragen van eigen verantwoordelijk. Tevens dient deze te beschikken over de juiste motivatie, dat vertaalt zich in het vinden van een goede balans tussen werkdruk en werkgenot.

Aanbod

Coaching binnen het bedrijfsleven begint in principe met individuele coaching, zoals competentie ontwikkelen, werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en/of loopbaantraining.

Daarna kunnen groepstrainingen, zoals teamontwikkeling plaats vinden.

Met de uitkomsten van de coaching en trainingstrajecten ondersteunt Balance is Beautiful bedrijven tevens met managementadvies.

 

klanten rabobank klanten pep klanten ministerie klanten ministerie tweede kamer sotgemeente rijswijkgemeente leidschendam voorburg